Ilość produktów: 0
Wartość: 0.00 PLN
rejestracja / zaloguj

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady obsługi zamówień i zakupów folii w portalu internetowym  www.foliesklep.pl   Jego postanowienia są wiążące dla wszystkich Klientów korzystających z tego serwisu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym.
 4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim firma  IAWA P.H.U Andrzej Węgłowski skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta.
 6. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana przez firmę IAWA P.H.U.Andrzej Węgłowski, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach.
 7. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 8. Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez firmę IAWA P.H.U.Andrzej Węgłowski, z siedzibą w Zgierzu 95-100 , ul.Chopina 2a   pod adresem www.foliesklep.pl , zwany dalej również Sklepem.
 9. Sklep Internetowy www.foliesklep.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 10. Wszyscy Klienci kupujący w Sklepie zawierają umowę sprzedaży z firmą IAWA P.H.U.Andrzej Węgłowski,
 11. Prezentowane w sklepie towary, ceny, warunki i terminy dostaw obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Zamówienia Klientów zagranicznych mogą zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku odrębnego porozumienia odnośnie cen i warunków dostawy.


 

II. REJESTRACJA I LOGOWANIE


 

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.foliesklep.pl  W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.foliesklep.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest do Klienta na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail biuro@foliesklep.pl
 2. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Klienta. Potwierdzenie takie odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ewentualnie telefonicznie. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po tym, jak Klient potwierdzi złożone zamówienie - w formie e-mailowej lub telefonicznie.
 3. Klientem sklepu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
 4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833. Przekazane przez Klienta dane wykorzystywane są wyłącznie celach realizacji i ewidencji sprzedaży przez firmę IAWA P.H.U.Andrzej Węgłowski,. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
 5. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu w formie papierowej lub elektronicznej materiałów reklamowych oraz informacji o nowościach i promocjach. W tym celu Klient może dodać swój adres e-mail do bazy danych newslettera Sklepu. Dodanie adresu e-mail do bazy danych newslettera Sklepu jest w pełni dobrowolne.
 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego

 


III. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


 

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 2. Domyślny czas realizacji zamówienia to 1-2 dni  robocze. W wyjątkowych przypadkach, czas realizacji może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych. W przypadku braku towarów w magazynie termin realizacji będzie uzgadniany z Klientem indywidualnie.
 3. Pomimo dołożenia wszelkich starań Sklep Internetowy www.foliesklep.pl. nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym handlowcem dostępnym pod adresem e-mail:biuro@foliesklep.pl przed podjęciem decyzji o zakupie. Każdorazowo, w razie wątpliwości,  możliwy jest kontakt telefoniczny z kompetentnym pracownikiem firmy pod numerem tel. 531-092-092

 


IV. KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I KOSZTY DOSTAWY


 

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT bądź paragon fiskalny.
 3. Wskazany powyżej dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, z zastrzeżeniem postanowień z punktu III ust. 2.
 4. Faktura VAT zostaje wystawiona na dane Klienta przesłane do Sklepu w formularzu zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz warunków sprzedaży i dostawy, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany są skuteczne z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.foliesklep.pl, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 .
 6. Zamówienia złożone przed opublikowaniem zmian, o których mowa powyżej, są realizowane na dotychczasowych zasadach.
 7. Koszt dostawy zostanie uwzględniony podczas finalizacji składania zamówienia i jest on zależny sposobu płatności(przedpłata na konto ,płatność za pobraniem ) , od ilości, wartości, wagi i gabarytów zamówionych produktów. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 8. W celu uzyskania precyzyjnych informacji o kosztach dostawy wystarczy umieścić wybrane towary w koszyku. Koszty zostają wyświetlone przed rozpoczęciem procedury składania zamówienia.
 9. Koszty, o których mowa powyżej są obliczane dla przesyłek krajowych - realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy przesyłkach zagranicznych koszty należy bezwzględnie ustalać indywidualnie z Działem Wysyłek.


IV. SPRAWDZANIE PRZESYŁEK


 

 1. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera zalecamy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.
 2. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi jednak znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, Klient ma również prawo do żądania otwarcia przesyłki w obecności kuriera przed podpisaniem jej odbioru, co wynika z art. 74 ust. 1 ustawy prawo przewozowe. W takim przypadku należy również w obecności kuriera niezwłocznie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą – pod numerem telefonu – 531-092-092 w celu wyjaśnienia sprawy i uzyskania pomocy w ewentualnym rozwiązaniu problemu z kurierem.
 3. Jeśli opakowanie nie nosi znamion uszkodzenia sprawdzenie zawartości samej przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu płatności.
 4. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.
 5. Protokół szkody powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta.
 6. Protokół szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym. Wysyłany przez Sklep towar jest fabrycznie nowy. Z tego względu brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze, może znacznie utrudnić rozpatrzenie roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy okradzenia przesyłki w transporcie.


V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


 

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. w przypadku umów zawieranych na odległość –

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 1. Zwracany w trybie – o którym mowa powyżej - towar musi być w pełni kompletny, nieuszkodzony, nie może nosić śladów używania. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem

Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres IAWA P.H.U.Andrzej Węgłowski, z siedzibą w Zgierzu 95-100, przy ul. Chopina 2a z dopiskiem "dział sprzedaży internetowej".

 1. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o ile nie zostało ono złożone wcześniej) oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić należność. Sklep nie przyjmuje towarów odsyłanych "za pobraniem".
 2. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Jeżeli towar spełniać będzie wymienione w ustępie 3 wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto bankowe – w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Wszelkie przesyłki i listy wysyłane do firmy IAWA muszą być dodatkowo adresowane do "Działu Sprzedaży Internetowej".


VI. REKLAMACJE


 

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru ujawnią się w nim wady techniczne, Klient może skorzystać z prawa złożenia reklamacji (na podstawie gwarancji – o ile taka została udzielona, lub niezgodności towaru z umową – w przypadku Konsumentów).
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową. Klient – konsument traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmujemy tylko w formie pisemnej. Można je przesłać do nas pocztą elektroniczną na adres biuro@foliesklep.pl, lub listem poleconym na adres IAWA P.H.U.Andrzej Węgłowski,a ul. Chopina 2a  Zgierz 95-100 z dopiskiem do "Działu Sprzedaży Internetowej".
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Zwrot kosztów przesłania reklamowanego towaru może być uwzględniony tylko w przypadku  udokumentowania faktycznie poniesionych opłat.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia. Każdorazowe dokonanie zamówienia oznacza akceptację brzmienia regulaminu o treści z dnia dokonania zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą IAWA P.H.U.Andrzej Węgłowski
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT bądź paragonu fiskalnego.
 4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości podkreśla się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumentów przysługujących im na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku stwierdzenia w niniejszym Regulaminie istnienia postanowienia o charakterze ograniczającym uprawnienia Konsumenta - zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności:
  a) ustawy kodeks cywilny,
  b) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.)
  c) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 6. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą:
  a)właściwe polskie sądy powszechne – w przypadku Konsumentów;
  b)sądy właściwe ze względu na siedzibę Sklepu – w przypadku Klientów nie będących Konsumentami
 7. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pod jakimkolwiek względem w świetle przepisów prawa nie ma żadnego wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych jego postanowień.
 8. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

 

VIII. INNE


 

 1. Zdjęcia zamieszczone na stronie sklepu www.foliesklep.pl są własnością firmy IAWA P.H.U.Andrzej Węgłowski,  lub zostały użyte za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z Ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz.U.94 Nr 24 poz. 83.
 2. Wszystkie znaki handlowe zostały użyte w celach informacyjnych i stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
 3. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się kolorystyką bądź strukturą od otrzymanego towaru.

 

Dokładne dane firmy:

IAWA P.H.U.Andrzej Węgłowski,

ul.Chopina 2a  , 95-100 Zgierz

Tel.531-092-092

e-mail: biuro@foliesklep.pl

 

Wpis w (CEIDG):

Miejsce składania wniosku:
Urząd Miasta Zgierza
Wydział Działalności Gospodarczej
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
Pokój 117, telefon 42 714 31 41, 42 714 31 42

Kontakt
IAWA P.H.U. Andrzej Węgłowski
Chopina 2a
95-100, Zgierz
tel. 531-092-092